www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
БАЙГАЛЬ ОРЧНОО АРИУСГАН ДЭЭДЛЭХ САНААЧИЛГЫГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ


БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ШИЙДВЭР
1991 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                     Дугаар 84                                                                                               Улаанбаатар хот