www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

1995 оны 12 сарын 01-ны өдөр

Дугаар 80

Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

Эрчим хүчний тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг

Засгийн газарт даалгасугай:

1/Засгийн газар, яам, тусгай газрын шийдвэрийг Эрчим хүчний тухай хуульд нийцүүлэх;

2/Эрчим хүчний тухай хуульд заасан дүрэм, журмыг баталж мөрдүүлэх;

3/Эрчим хүчний тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан эрчим хүчний салбарын бүтцийн болон эрчим хүчний үйлдвэр, цахилгаан, дулааны станцуудын технологийн өөрчлөлт хийх арга хэмжээг жил бүрийн төсөвт тусган хэрэгжүүлэх;

4/Эрчим хүчний тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, 33 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах талаар болон бэлтгэл бусад арга хэмжээг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэх.

ДАРГА Н.БАГАБАНДИ