www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДЭЭД ОФИЦЕРЫН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЦЭРГИЙН ЦОЛНЫ ЗЭРЭГЛЭЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ  
2005 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр                                                                      Дугаар 21                                                                                              Улаанбаатар хот