www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
“ЧИНГИС ХААН” ОДОН БИЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

ТОГТООЛ

2002 оны 05 дугаар                                                                               Дугаар 21                                                                                 Улаанбаатар

сарын 17-ны өдөр                                                                                                                                                                                         хот

“ЧИНГИС ХААН” ОДОН БИЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

      Монгол Улсын Yндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь: 

      1."Чингис хаан” одон бий болгосугай. 

      2."Чингис хаан” одонгийн дүрмийг 1 дүгээр хавсралтаар, тодорхойлолтыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай. /1 дүгээр хавсралтыг Улсын Их хурлын 2012 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 56 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон./

      3.“Чингис хаан” одонг Их Эзэн Чингис хааны өдөр буюу Их Эзэн Чингис хаан мэндэлсэн билгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын шинийн 1-ний өдөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар олгож байсугай. /Энэ заалтыг Улсын Их хурлын 2012 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн тогтоолоор нэмсэн./

      4.“Чингис хаан” одонд нэр дэвшүүлэх, шагнах журмыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар тогтоосугай. /Энэ заалтыг Улсын Их хурлын 2012 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн тогтоолоор нэмсэн./

МОНГОЛ УЛСЫН 

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                     С.ТӨМӨР-ОЧИР