www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын шинэчлэн найруулсан дүрэм/


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
2005 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр                                                               Дугаар 89                                                                                                    Улаанбаатар хот