www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 24 дүгээр зарлигаар хүчингүй болгосон/


/Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 24 дүгээр зарлигаар хүчингүй болгосон/

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2006 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр          Дугаар 124        Улаанбаатар хот