www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДҮРЭМ, ТОДОРХОЙЛОЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол улсын бүх цэргийн хар сүлд, төрийн ёслолын цэргийн цагаан тугийн дүрэм, цэргийн ангийн байлдааны/ /Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 126-р зарлигаар хүчингүй болгосон/


/Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 126-р зарлигаар хүчингүй болгосон/

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

ДҮРЭМ, ТОДОРХОЙЛОЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол улсын бүх цэргийн хар сүлд, төрийн ёслолын цэргийн цагаан тугийн дүрэм, цэргийн ангийн байлдааны тугийн тодорхойлолт /цэргийн дотоод албаны дүрэм//

1992 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 62

Монгол улсын бүх цэргийн хар сүлд, төрийн ёслолын цэргийн цагаан тугийн дүрмийг 1 дүгээр хавсралтаар, цэргийн ангийн байлдааны тугийн тодорхойлолт /цэргийн дотоод албаны дүрмийн 16 дугаар хавсралт/-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ