www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулж, хяналт тавих үндэсний зөвлөлийн ажиллах журам/


Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 74 дүгээр зарлигаар хүчингүй болсон.  

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2002 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр                                                                   Дугаар 193                                                                                             Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулж, хяналт тавих үндэсний зөвлөлийн ажиллах журам/

Монгол Улсын Их Хурлын 2002 оны 41 дүгээр тогтоолоор баталсан "Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн гурвын 9 дэх хэсгийн "б"-д заасныг үндэслэн Зарлиг болгох нь:
Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулж, хяналт тавих үндэсний зөвлөлийн ажиллах журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.БАГАНБАНДИ
 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 74 дүгээр зарлигаар хүчингүй болсон.