www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөхүүдийн ажиллах журам/


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
2006 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөр                                                                     Дугаар 10                                                                                               Улаанбаатар хот