www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Прокурорын дүрэмт хувцасны загвар, Прокурорын зэрэг дэвийн ялгах тэмдгийн загвар, Прокурорын дүрэмт хувцсыг хэрэглэх


Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 09 дугаартай зарлигаар хүчингүй болгосон.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

1996 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                  Дугаар 26                                                                                                    Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Прокурорын дүрэмт хувцасны загвар, Прокурорын зэрэг дэвийн ялгах тэмдгийн загвар,

Прокурорын дүрэмт хувцсыг хэрэглэх журам/

1.Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 36 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Прокурорын дүрэмт хувцасны загварыг 1 дүгээр хавсралт, Прокурорын зэрэг дэвийн ялгах тэмдгийн загварыг 2 дугаар хавсралт, Прокурорын дүрэмт хувцсыг хэрэглэх журмыг 3 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.

2.Прокурорын дулааны улиралд өмсөх дүрэмт хувцсыг 1996 оноос, хүйтний улиралд өмсөх дүрэмт хувцсыг 1997 оноос эхлэн хэрэглэхээр тус тус тогтоосугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                                         П.ОЧИРБАТ