www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ерөнхийлөгчийн 2003 оны 148 дугаар зарлигаар хүчингүй болсон/


/Ерөнхийлөгчийн 2003 оны 148 дугаар зарлигаар хүчингүй болсон/

ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ  /Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам/

1992 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр                                                                                                                               Улаанбаатар хот

Дугаар 128

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журмыг 1992 оны 8 дугаар сарын 15-наас эхлэн мөрдсүгэй.
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ