www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАРИМ СҮМ ХИЙДИЙГ СЭРГЭЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ
1997 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр                                                                         Дугаар 71                                                                                           Улаанбаатар хот