www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МИГЖЭД ЖАНРАЙСИГ ШҮТЭЭНИЙГ БҮТЭЭН ЗАЛАХ ТУХАЙ


БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ШИЙДВЭР
1991 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдөр                                                                 Дугаар 33                                                                                                   Улаанбаатар хот