www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
АШИГТ МАЛТМАЛ ОЛБОРЛОХ, БОЛОВСРУУЛАХ ЯВЦАД ҮҮСЭХ ХОХИРЛЫН ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, ЭКОЛОГИЙН ХОХИРОЛ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ


БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ
2008 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдөр                                                           Дугаар 207                                                                                                        Улаанбаатар хот