www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Гэрчилгээний загвар шинэчлэн батлах тухай


МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ/БОНХ-ийн сайдын 2013 оны 3 сарын 14-ний А/77 дугаар тушаалаар хүчингүйд тооцов. 

Гэрчилгээний загвар шинэчлэн батлах тухай

2009 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр                                                                                                                                                         Улаанбаатар хот