www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДЭГЛЭМ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хүн амын унд, ахуйн усан хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм, Хаягдал ус зайлу


БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ БОАЖ-ын сайд, ЭМ-ийн сайдын хамтарсан2009 оны  51/75 дугаар тушаалаар хүчингүйд тооцсон.

ДЭГЛЭМ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хүн амын унд, ахуйн усан хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм, Хаягдал ус зайлуулах цэг тогтоох журам/

1995 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр