www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага – үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт/


ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ
2010 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр                                                                        Дугаар 75                                                                                            Улаанбаатар хот