www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТУШААЛ ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ- Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм


ТҮЛШ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД
2007 оны 10 дугаар сарын 19 -ны өдөр                                                                                                                                                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

Дугаар 82

ТУШААЛ ДҮРЭМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол улсын Эрчим хүчний тухай хууль-ийн 6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэ дүрэм баталагдсантай холбогдлуулан Монгол улсын Дэд бүтцийн сайдын 1998 оны 174 дүгээр тушаалаар батлагдсан Дулааны эрчим хүч, дулаан зөөгчийг хэмжих, тооцох дүрэм-ийг холбогдох журмын хамт хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.Энэ дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Түлш, эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар / Ч.Саранжав / -т даалгасугай.

САЙД                        Б.ЭРДЭНЭБАТ

Улсын бүртгэлийн 2007 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 2781 дугаарт бүртгэгдсэн.