www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Aгнуур зохион байгуулалт явуулах журам / Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.


Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/58 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЯАМ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 

1997 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 52

Aгнуур зохион байгуулалт явуулах журам 

"Байгаль орчныг хамгаалах тухай" хуулийн 15 дугаар зүйл, "Ан агнуурын тухай" хуулийн 11 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1."Aгнуур зохион байгуулалт явуулах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2."Агнуур зохион байгуулалт явуулах журам”-ыг 1997 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, аж ахуйн нэгж, байгууллагад даалгасугай.

                                                       

САЙД                                                    Ц.АДЪЯАСҮРЭН

                                                            

1997 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 999 дугаарт бүртгэсэн.