www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРМУУД БАТЛАХ ТУХАЙ/ Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг төлөвлөх/


ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРМУУД БАТЛАХ ТУХАЙ /Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх геологийн судалгааны ажлыг төлөвлөх, 

2006 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр