www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БСШУЯ, ХЗЯ-ны 2016-01-08-ны А/08, А/14 тушаалаар хүчингүй болсон/


/БСШУЯ, ХЗЯ-ны 2016-01-08-ны А/08, А/14 тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙ ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам/

2002 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 133/107

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн З дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. ”Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

                                           БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ                                                             ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД

                                                   УХААНЫ САЙД                                                                                         ХЭРГИЙН САЙД

                                                               А.ЦАНЖИД                                                                                               Ц.НЯМДОРЖ

                                                      2002 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1900 дугаарт бүртгэсэн.