www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЭМНЭЛГИЙН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР ЗАСГИЙН ГАЗАРТ ЧИГЛЭЛ ӨГӨХ ТУХАЙ


ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ШИЙДВЭР  
1997 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр                                                                Дугаар 68                                                                                                   Улаанбаатар хот