www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Гадаадын иргэнийг саатуулах байрны дотоод журам/ Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017-01-26 өдрийн А/15 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.


Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017-01-26 өдрийн А/15 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2011 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                                         Дугаар 122                                                                                                          Улаанбаатар хот