www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ, МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭХ ТУХАЙ /Монгол Улсын нутагт археологи, палеонтологийн хайгуул, малтлага, судалг/ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдрийн А/141 тушаалаар хүчингүй болсон./


Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдрийн А/141 тушаалаар хүчингүй болсон.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2010 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                                         Дугаар 222                                                                                                 Улаанбаатар хот