www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Эмнэлгийн мэргэжилтэнд нэмэгдэл хөлс, урамшуулал олгох журам/ /ЭМС, Хөдөлмөрийн сайд, СС-ын хамтарсан 2014 оны 75,А/46,47 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/


/ЭМС, Хөдөлмөрийн сайд, СС-ын хамтарсан 2014 оны 75,А/46,47 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД,САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2003 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр