www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАРИМ ТУШААЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЗАРИМ ТУШААЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

1998 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 53

Байгаль орчны сайдын зөвлөлийн 1996 оны 33 дугаар хуралдааны шийдвэр, "Албаны дүрэм батлах тухай" Байгаль орчны сайдын 1997 оны 24 дүгээр тушаалын хавсралтын 2 дугаар зүйлийн 8-д заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:

Байгаль орчны хяналтын улсын хорооны даргын болон Байгаль сайдын тушаалыг хавсралтын ёсоор хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                                  САЙД                                                                Ц.АДЪЯАСҮРЭН 

                                              МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ1998 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр улсын бүртгэлийн 118 дугаарт бүртгэсэн.