www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАРИМ ТУШААЛ, ТУШААЛЫН ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЙД, ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЗАРИМ ТУШААЛ, ТУШААЛЫН ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

2003 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 288/А/101

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилгоор ТУШААХ НЬ:

1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт нийтээр дагаж мөрдөж байсан Санхүү, эдийн засгийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын хамтарсан дор дурьдсан тушаалуудыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

№ Тушаалын агуулга Баталсан огноо Дугаар

1 Маягт заавар батлах тухай 1992.07.09 170/19

2 Журам батлах тухай 1993.03.18 54/06

3 Журам батлах тухай 1995.01.09 06/1

4 Журам батлах тухай 2000.12.07 100/А/60

5 Журам батлах тухай 1992.09.21 207, 23

2. Хүчингүй болгосон тушаалуудыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга /Д. Жанцанхорол/-д даалгасугай.

                                САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЙД                       ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙД 

                                                      Ч.УЛААН                                                        Д.НАСАНЖАРГАЛ

                      2003 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр улсын бүртгэлийн 2272 дугаарт бүртгэсэн