www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх заавар/ /ХЗДХС-ын 2008 оны 151-р тушаалаар хүчингүй болсон/


/ХЗДХС-ын 2008 оны 151-р тушаалаар хүчингүй болсон/

MОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх заавар/

1999 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар А 26/10

ТУШААХ нь:

Өлсгөлөн зарласан үед эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зааврыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД С.СОНИН

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД