www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН, МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ, ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016-12-16 Дугаар А/120 тушаалаар хүчингүй болсон.


 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016-12-16 Дугаар А/120 тушаалаар хүчингүй болсон.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙНСАЙДЫН ТУШААЛ

2010 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр