www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧИГ БАТЛАХ ТУХАЙ /Барилгын зураг төсөл боловсруулах барилгын норм ба дүрэм/


МОНГОЛ УЛСЫН

ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр                                                           Дугаар 305                                                                                                                   Улаанбаатар хот