www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД, ХУДАЛДАА, ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

2007 оны 9-р сарын 24-ний өдөр

Дугаар 283/252/642

“Амьтны аймгийн тухай хууль”-ийн 23 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:

"Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, ан амьтны холбогдолтой судалгааны ажлын сорьц, дээжийг гадаад улсад гаргах журам"-ыг баталсан Байгаль орчны сайд, Худалдаа, үйлдвэрийн сайд, Гаалийн ерөнхий газрын даргын хамтарсан 1995 оны 168/А463/318 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД                                               И.ЭРДЭНЭБААТАР ҮЙЛДВЭР  ХУДАЛДААНЫ САЙД                    Ц.ДАВААДОРЖ     ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА                        Б.БАТТӨМӨР