www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БСШУС-ын 2020 оны А/41-р тушаалаар хүчингүй болсон/


/БСШУС-ын 2020 оны А/41-р тушаалаар хүчингүй болсон/

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2002 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот