www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Нийслэлийн тэргүүний хоршоо шалгаруулах журам/  /Нийслэлийн засаг даргын 2016 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/693 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/


 /Нийслэлийн засаг даргын 2016 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/693 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон/

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2003 оны 11 дүгээр

сарын 13 -ны өдөр                                                                                                          Дугаар 487                                                                                                        Улаанбаатар хот 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 

Монгол Улсын "Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай" хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2 дугаар заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
Нэг. "Нийслэлийн тэргүүний хоршоо шалгаруулах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
Хоёр.Энэхүү журмыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хоршоодод хүргэж сурталчлан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Захирагчийн ажлын алба /Т.Бадамжунай/-нд даалгасугай.

                                                                               НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   М.ЭНХБОЛД