www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ УРАМШУУЛАХ ТУХАЙ /НЗД-ын 2018 оны А/705 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон/


/НЗД-ын 2018 оны А/705 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон/

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

2004 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр                             Дугаар 295                       Улаанбаатар хот