www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                    Улаанбаатар сарын  22-ны  өдөр                                                                                   Дугаар 194                                                                                       хот

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2015 оны 13-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/    

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

“Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай” Засгийн газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн удирдах бүрэлдэхүүн”-ий 18 дугаар хэсэгт “Дарга-Хөдөлмөрийн сайд” гэснийг “Дарга-Зам, тээврийн сайд” гэж өөрчилсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                             Н.АЛТАНХУЯГ

Зам, тээврийн сайд                                                             А.ГАНСҮХ