www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/


ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ТУШААЛ
Тушаалын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай

“Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай” хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3.4, 6 дугаар зүйлийн 6.2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. “Заавар батлах тухай” ХХААХҮ-ийн сайдын 2010 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалын нэг, хоёрдугаар  хавсралтад дор дурьдсан заавруудыг нэмсүгэй.

Үүнд: а/ Нэгдүгээр хавсралтын 50 гэсний дараа 51-60 гэсэн дугаар бүхий халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар;

51. Адууны хулгана яр өвчинтэй тэмцэх заавар.
52. Адууны цэцэг өвчинтэй тэмцэх заавар.
53. Адууны тараагуур судасны үрэвсэл өвчинтэй тэмцэх заавар.
54. Бог малын энзоот зулбах өвчинтэй тэмцэх заавар.
55. Ботулизм өвчинтэй тэмцэх заавар.
56. Хэл хөхрөх өвчинтэй тэмцэх заавар.
57. Ку-чичрэг өвчинтэй тэмцэх заавар.
58. Нохой , муурын парвовируст халдвартай тэмцэх заавар.
59. Тархины үрэвсэл / япон/ -тэй тэмцэх заавар.
60. Шувууны марекийн өвчинтэй тэмцэх заавар.
 

б/ Хоёрдугаар хавсралтын 11 гэсний дараа 12-14 гэсэн дугаар бүхий паразиттах өвчинтэй тэмцэх заавар;

12. Адууны хачгийн халуун өвчинтэй тэмцэх заавар.
13. Мал, амьтны токсоплазмозтой тэмцэх заавар.
14. Малын кристоспоридиозтой тэмцэх заавар.
 

2. Энэхүү тушаалыг хэрэгжүүлэх , биелэлтэнд нь хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж ажиллахыг Мал эмнэлэг, үржлийн газар (П.Дамдиндорж)-т даалгасугай.

3. Дээрх зааврыг Хууль зүйн яамны Улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газар /С.Батболд /-т үүрэг болгосугай.

САЙД                                                             Х.БАТТУЛГА

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2012 оны 12 сарын 19-ний өдрийн 3347 дугаарт бүртгэв.