www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЗАРИМ   КОМПАНИЙН   СОГТУУРУУЛАХ   УНДАА ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2013 оны 4 дүгээр                                                                                                                                                                                                                        Улаанбаатар

сарын 13-ны өдөр                                                                                                            Дугаар 140                                                                                                  хот

                                                             

ЗАРИМ   КОМПАНИЙН   СОГТУУРУУЛАХ   УНДАА ҮЙЛДВЭРЛЭХ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4.1, 16.4, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.1.1-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

  1. Татварын ерөнхий газар болон Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны санал, дүгнэлтийг үндэслэн хавсралтад заасан 10 компанийн согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосугай.

2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Х.Баттулга, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газарт тус тус үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд                                           Х.БАТТУЛГА