www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам/


БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН

САЙДЫН ТУШААЛ

2013 оны 05                                                                                     Дугаар А-156                                                                                         Улаанбаатар

сарын 16 өдөр                                                                                                                                                                                                 хот

Журам батлах тухай

            Усны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. “Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам”-ыг хавсралт ёсоор  баталсугай.

2. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт зөвлөж биелэлтэнд нь хяналт тавьж ажиллахыг тус яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Гантулга/, Байгаль орчны алба, Сав газрын захиргаадад тус тус даалгасугай.

                                                                                     САЙД                                       С.ОЮУН