www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТАЛЖ, ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТАЛЖ, ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
2006 оны 5 дугаар сарын 11-ны өдөр Дархан