www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Нийгмийн дэг журмыг хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх талаар Дархан-Уул аймгийн н


ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Нийгмийн дэг журмыг хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх талаар Дархан-Уул аймгийн нийт аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс баримталж ажиллах нийтлэг журам /

2004 оны 02 сарын 09 өдөр Дархан

Дугаар 11

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг, дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 6 дугаар заалтыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1.* Нийгмийн дэг журмыг хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, архидан согтуурахтай тэмцэх талаар Дархан-Уул аймгийн нийт аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс баримталж ажиллах нийтлэг журам*-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Уг журмын биелэлтийг хангуулж хагас, бүтэн жил тутамд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Д.Хаянхярваа/-д даалгасугай.

ДАРГА   НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Л.ГҮНЧИН   Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ