www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2013 оны 07 сарын 04 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

ЗЭЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны банк хо6ронд 2013 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан экспортын зээлийн Ерөнхий хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          З.ЭНХБОЛД