www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ


АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР ӨМЧ ХАМГААЛАХ БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2006 оны 5 дугаар сарын 11-ны өдөр