www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ӨР ТӨЛБӨР БАРАГДУУЛАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР ӨР ТӨЛБӨР БАРАГДУУЛАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ
2006 оны 5 дугаар сарын 11-ны өдөр Дархан