www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль,  Прокурорын байгууллагын тухай хууль, Авлигын  эсрэг хууль, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль,  Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын  тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн  холбогдох зүйл, заалтыг зөрчсөн эсэх тухай  маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай


МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДҮГНЭЛТ
2013 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр                                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот