www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ


ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 02 сарын 13 өдөр Даланзадгад

Дугаар 06

Монгол Улсын Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 1.14 дэх заалт, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны 207 дугаар тушаалыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:
Нэг. Аймгийн Засаг даргын захиран зарцуулах нөөц хөрөнгийн журмыг хавсралтаар баталсугай.
Хоёр. Журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /С.Эрдэнэбат/-д үүрэг болгосугай.

                                                     ХУРЛЫН ДАРГА                                                С.ЦЭРЭНБАЯР