www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ган, цөлжилт, хуурайшилтын зэрэглэл тогтоох болон энэ үед мөрдөх усны нөөцийн менежментийн/


БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

              2013 оны 03 дугаар

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ган, цөлжилт, хуурайшилтын зэрэглэл тогтоох болон энэ үед мөрдөх

усны нөөцийн менежментийн/

“Усны тухай” хуулийн 23.3 дахь хэсгийг  үндэслэн ТУШААХ нь:

1. ”Ган, цөлжилт, хуурайшилтын зэрэглэл тогтоох болон энэ үед мөрдөх усны нөөцийн менежментийн журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Сав газрын захиргаа, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

                           САЙД                                                С.ОЮУН