www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ


ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
2008 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Даланзадгад