www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ
ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

            1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд 2013 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр байгуулсан “Улаанбаатар хотын 4 дүгээр цахилгаан станцын үр ашгийг дээшлүүлэх төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                          З.ЭНХБОЛД