www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
АХМАД НАСТАНД ҮЗҮҮЛЭХ ХӨНГӨЛӨЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙН 2 ДУГААР БҮЛГИЙН 6 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 1 ДЭХ ХЭСГИЙН ЗААЛТ, УЛСЫН ИХ ХУР


ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ
1996 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр                                                                 Дугаар 04                                                                                Улаанбаатар хот