www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал
ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ ТАЛААРХИ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУ


ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ
1999 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр                                                                        Дугаар 01                                                             Улаанбаатар хот